Уважаеми клиенти,

За Ваше улеснение и удобство предоставяме електронна форма за онлайн уведомление при настъпило застрахователно събитие по застраховка Каско на МПС.

При попълване на уведомлението, молим данните да бъдат посочени точно, вярно и изчерпателно в електронния формуляр, като се съобразите със задължителните информационни полета. При правилно попълнени полета, ще получите на посочения от Вас електронен адрес автоматично генерирано съобщение с копие на подаденото от Вас уведомление, на което не следва да отговаряте.

При необходимост, служител на „Застрахователна Компания България Иншурънс“ АД ще се свърже с Вас относно предоставяне на информация за предприемане на допълнителни действия във връзка с обработката на Вашата претенция.

ВАЖНО: Електронната форма за онлайн уведомление НЕ може да бъде използвана за известяване на следните събития: Кражба и Грабеж. В случай на настъпване на някое от горепосочените събития в срок до 24 часа, е необходимо своевременно да уведомите писмено Застрахователя или да посетите удобен за Вас център за обслужване на клиенти по застраховка Каско на МПС. Актуални адреси на центровете за обслужване на клиенти на „Застрахователна Компания България Иншурънс“ АД можете да откриете ТУК.

Бихме искали да Ви уведомим, че регистрацията на онлайн уведомление за щета не отменя Вашето задължение съгласно сроковете, предвидени в Общите условия по застраховка Каско на МПС и указанията, дадени от застрахователя. На база предоставените документи, претенцията Ви ще бъде обработена и ще бъдете уведомени за последващия процес на ликвидация в регламентираните срокове.

Застрахователна полица

Данни за заявителя на събитието

Данни за собственика на увреденото МПС

@

Данни за водача

Данни за увреденото МПС

Данни за събитието

Начин на определяне на размера на обезщетението

Документи и снимки

Изберете...
Изберете...

Изпращане

Декларирам:
  1. Информиран/a съм, че предоставените от мен лични данни, се обработват от „ЗК България Иншурънс“ АД, в качеството му на администратор на лични данни.
  2. Запознат съм с Уведомлението за поверителност по чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016 / 679, публикувано на сайта на Застрахователя: www.bulgariainsurance.bg и налично в офисите му.
  3. Декларирам, че доброволно предоставям своите лични данни и тези на Застрахования (които обработвам законосъобразно) с цел изпълнение на задълженията по сключената застраховка и уреждане на застрахователната претенция
  4. Отговорите и информацията дадена от мен по-горе е вярна и пълна и давам съгласието си „ЗК България Иншурънс“ АД да я използва във връзка с процедурите и администрирането на претенцията за застрахователно обезщетение.
  5. Запознат съм с „ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА ПО УРЕЖДАНЕ НА ПРЕТЕНЦИИ ПО ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДОГОВОРИ”.
  6. Уведомен съм, че съгласно чл. 108, ал.1, от КЗ, Застрахователят ще се произнесе в срок от 15 работни дни, считано от датата на представяне на последния изискан документ.